Κατηγορία: βιομετρία

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε βιομετρικά διαβατήρια. Η απόφαση ΔΕΕ στην υποθ. C-291/12

Το ΔΕΕ έκρινε ως νόμιμη τη χρήση ψηφιακών δακτυλικών αποτυπωμάτων στα βιομετρικά διαβατήρια, σύμφωνα με τον Καν. 2252/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 17ης Οκτωβρίου 2013 Στην υπόθεση C‑291/12, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το…Read More »

Τα βιομετρικά δεδομένα στο χώρο εργασίας

www.keylessaccesslocks.com/images/DTDG92.jpg Ιωάννη Δ. ΙγγλεζάκηΕπ. Καθηγητή ΑΠΘΔικηγόρου Η βιομετρική τεχνολογία βρίσκει ποικίλες εφαρμογές στο χώρο εργασίας, με σκοπό τον έλεγχο της πρόσβασης των εργαζομένων στην επιχείρηση και σε συγκεκριμένους χώρους ή συστήματα, όπως και σε εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας. Η βιομετρική τεχνολογία καθιστά δυνατή…Read More »

Προστασία δεδομένων κατά την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων

http://www.brothersoft.com/verifinger-12925.html Οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών μας επιτρέπουν να επιλύουμε σύνθετα ζητήματα, ταυτόχρονα όμως θέτουν συχνά σε διακινδύνευση τα θεμελιώδη δικαιώματα και ιδίως, το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η βιομετρική τεχνολογία, η οποία αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης,…Read More »