Κατηγορία: ασφάλεια δικτύων

ENISA: Ασφάλεια στις διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) εξέδωσε στις 25.10.2007 Έγγραφο σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας στις διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και σχετικές συστάσεις. Σε αυτό το έγγραφο, η παραπάνω Υπηρεσία επισημαίνει τα πλεονεκτήματα, αλλά και τους κινδύνους για την ασφάλεια…Read More »