Κατηγορία: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κριτική στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κριτική στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα άσκησε ο e-lawyer, δημοσιεύοντας την Αξιολόγησή Αποτελεσματικότητας της Αρχής για το έτος 2008. Σύμφωνα με τον e-lawyer η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά το έτος 2008 δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες ενός νέου θεσμού…Read More »