ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

δικηγορικό γραφείο του Καθηγητή Ιωάννη Ιγγλεζάκη

Το δικηγορικό γραφείο του Καθηγητή Ιωάννη Ιγγλεζάκη λειτουργεί από το 1996 στη Θεσσαλονίκη. Παρέχει νομική υποστήριξη σε διάφορους τομείς του δικαίου, παρέχοντας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις. Με υπευθυνότητα υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά σας στους τομείς εξειδίκευσής μας.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με άλλα δικηγορικά γραφεία στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και με έμπειρους συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και με άλλους ειδικούς επιστήμονες.

PSX_20140812_012818
justice

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Τομέις δράσεις

Το αστικό, εμπορικό και το δίκαιο του Ιντερνετ.

Processed with VSCOcam with b1 preset

Συγκεκριμένα, το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν ζητήματα ενοχικού, οικογενειακού, κληρονομικού και εμπράγματου δικαίου, όπως και μισθωτικές διαφορές και διαφορές από αυτοκινητικά ατυχήματα (πρόκληση ζημιών, σωματικών βλαβών).

Πιο πέρα, αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν ζητήματα ιατρικού δικαίου, υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής και βιοηθικής και ειδικότερα, ζητήματα αστικής και ποινικής ευθύνης ιατρών, όπως είναι ιδίως της ευθύνης από ιατρικό σφάλμα εξ αμελείας, άδεια παρένθετης μητρότητας και άλλα ειδικά ζητήματα.

Περαιτέρω, ασχολούμαστε με ζητήματα που αφορούν εμπορικές συναλλαγές και ειδικότερα, αξιόγραφα (επιταγές και συναλλαγματικές), μεταφορές, ζητήματα αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, πτωχεύσεις και εξυγιάνσεις επιχειρήσεων, προστασία καταναλωτή και υπαγωγή στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις start-ups, παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη αναφορικά με τα ποικίλα νομικά θέματα που δύνανται να ανακύψουν (βλ. τον σχετικό Οδηγό).

Επίσης, παρέχουμε νομική κάλυψη σε υποθέσεις που αφορούν το δίκαιο του Διαδικτύου και ειδικότερα:

  • Σύνταξη Όρων Χρήσης δικτυακών τόπων (βλ. σχετικά εδώ)
  • Διαφορές από ονόματα χώρου (domain names)
  • Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικού, βάσεων δεδομένων και λοιπών ψηφιακών έργων (βλ. το βιβλίο μας)
  • Προσωπικά δεδομένα – Γνωμοδότηση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, γνωστοποιήσεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και έννομη προστασία (ποινική, αστική, διοικητική)
  • Ηλεκτρονικό έγκλημα (βλ. σχετικά εδώ)
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (βλ. το βιβλίο μας)
  • Δίκαιο ΜΜΕ (βλ. το βιβλίο μας)