Συμβουλευτική για τη συμμόρφωση επιχειρήσεων με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679)

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 25/5/2018. Με τον νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταργείται ο ν. 2472/1997 που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα. Η εφαρμογή του Κανονισμού θέτει αρκετές προκλήσεις στις επιχειρήσεις που θα κληθούν να καταβάλλουν αυξημένα πρόστιμα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Το Γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό και εγγυάται την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στις εφαρμογές πληροφορικής των επιχειρήσεων.

Επίσης, το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), ο διορισμός του οποίου είναι υποχρεωτικός, σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *