Προκήρυξη Προγράμματος «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών»


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο
«Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών»
Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στις 2-4 Φεβρουαρίου 2017. Το σεμινάριο περιλαμβάνει δεκαεπτά (17) θεματικές, το δε αναλυτικό πρόγραμμα, που είναι διαθέσιμο εδώ, διαρθρώνεται σε πέντε ενότητες:
·         Τραπεζικές συμβάσεις
·         Ειδικά θέματα προστασίας των συναλλασσομένων
·         Ο αφερέγγυος δανειολήπτης
·         Χρηματοοικονομικές συναλλαγές και φορολογικό δίκαιο
·         Χρηματοοικονομικές συναλλαγές και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Στόχοι
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με καίριες πτυχές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα υπό το κράτος της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, που μετέβαλε πλήρως τα δεδομένα αυτών των συναλλαγών.
Ειδικότερα, καταρχάς παρουσιάζονται σύγχρονα ζητήματα των τραπεζικών συμβάσεων, που αναφέρονται τόσο στο πιστωτικό όσο και στο επενδυτικό πεδίο και έχουν απασχολήσει πολύ και τη δικαστική πράξη. Ακολουθούν «οριζόντια» ζητήματα προστασίας του δανειολήπτη ως καταναλωτή και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του.
Στη συνέχεια αναλύονται οι πολύ επίκαιροι κανόνες, με τους οποίους το δίκαιο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το καίριο πρόβλημα του αφερέγγυου δανειολήπτη, είτε αυτός είναι επιχείρηση είτε καταναλωτής. Με την αναζήτηση της ορθής ισορροπίας σε αυτό το πεδίο ασχολούνται με ιδιαίτερη έμφαση η πρόσφατη νομοθεσία και νομολογία.
Περαιτέρω, εξετάζονται οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές ως πεδίο ενδιαφέροντος του φορολογικού δικαίου, ιδίως με τη μορφή εμπειρικού υλικού, στο οποίο μπορεί να στηριχθούν οι φορολογικοί έλεγχοι για τη σύλληψη φορολογητέας ύλης. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με παρουσίαση ζητημάτων που ανάγονται στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται εδώ στις νεότερες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται συστηματικά τα βασικά εργαλεία ποινικού ελέγχου του ξεπλύματος, η χρήση και η σημασία των οποίων έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια.
Σε σχέση με όλα τα γνωστικά αντικείμενα, που καλύπτει το πρόγραμμα, παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη συζήτηση στη νομολογία και τη νομική θεωρία, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία αφενός να κατανοήσουν τις λειτουργικές εξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων κανόνων, που διέπουν τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές συναλλαγές στην ελληνική έννομη τάξη, και αφετέρου να εμβαθύνουν σε επιλεγμένα ζητήματα αιχμής.
Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό για τα θέματα του σεμιναρίου.
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου, που εργάζονται είτε αυτόνομα ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως στελέχη εταιριών. Απευθύνεται επίσης σε δικηγόρους και υπαλλήλους τραπεζών και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην πράξη τα ζητήματα που αναλύονται στο σεμινάριο.
Διδάσκοντες
Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές και λέκτορες των Νομικών Σχολών του Α.Π.Θ., του Ε.Κ.Π.Α. και του Δ.Π.Θ., καθώς και εξειδικευμένοι στα οικεία ζητήματα δικηγόροι, Δ.Ν.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από 10/11/2016 έως 10/1/2017.Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η αίτηση υποβάλλεται εδώ.
Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 100 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. Ειδικώς για ασκούμενους δικηγόρους το κόστος είναι 70 Ευρώ, ενώ το κόστος ανά εκπαιδευόμενο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 130 Ευρώ.
Χώρος διεξαγωγής
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) στον Φοίνικα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                      Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
Διά Βίου Μάθησης                                                   του Προγράμματος
Σ. Βες, Καθηγητής                                       Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Πέμπτη, Φεβρουάριος 2, 2017
λήξη: 
Σάββατο, Φεβρουάριος 4, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 10, 2016 to Τρίτη, Ιανουάριος 10, 2017
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *