H ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα

29 Φεβρουαρίου 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα νομικά κείμενα που θα θέσουν σε εφαρμογή την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα νομικά κείμενα που θα θέσουν σε εφαρμογή την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα καθώς και ανακοίνωση που συνοψίζει τις ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη διατλαντική ροή δεδομένων από το 2013 που είχαν γίνει οι αποκαλύψεις για την παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις του προέδρου κ. Γιούνκερ, η Επιτροπή i) ολοκλήρωσε τη μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ, οι οποίοι ισχύουν για όλες τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην αγορά της ΕΕ, ii) διαπραγματεύτηκε τη σφαιρική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑδιασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων όσον αφορά τη διατλαντική διαβίβαση δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου, και iii) συγκρότησε ανανεωμένο ισχυρό πλαίσιο για την ανταλλαγή εμπορικών δεδομένων:την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σήμερα το σχέδιο απόφασής της «περί επάρκειας» καθώς και κείμενα που θα αποτελέσουν την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αρχές της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα τις οποίες πρέπει να τηρούν οι εταιρείες, καθώς και γραπτές δεσμεύσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ (οι οποίες πρόκειται να δημοσιευτούν στο Ομοσπονδιακό Μητρώο των ΗΠΑ) σχετικά με την επιβολή της συμφωνίας, καθώς και εγγυήσεις για τις διασφαλίσεις και τους περιορισμούς σχετικά με την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα.

Ο αντιπρόεδρος κ. Ansip δήλωσε: «Αρχίζουμε τώρα να κάνουμε πράξη την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα. Και οι δύο πλευρές του Ατλαντικού καταβάλλουν προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών θα είναι πλήρως προστατευμένα και ότι θα είμαστε έτοιμοι για τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής. Οι επιχειρήσεις είναι εκείνες που θα εφαρμόσουν το πλαίσιο. Βρισκόμαστε πλέον καθημερινά σε επαφή για να διασφαλίσουμε ότι η προετοιμασία γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στον διαδικτυακό κόσμο. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη· είναι το στοιχείο που θα καθορίσει το ψηφιακό μας μέλλον».

Η επίτροπος κ. Jourová δήλωσε: «Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προτεραιότητά μου τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα αποτελεί ένα ισχυρό νέο πλαίσιο, που βασίζεται στη σθεναρή επιβολή και παρακολούθηση, στην ευκολότερη δυνατότητα προσφυγής για μεμονωμένα άτομα και, για πρώτη φορά, σε γραπτή εγγύηση από τους αμερικανούς εταίρους μας σχετικά με τους περιορισμούς και τις διασφαλίσεις όσον αφορά την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα για σκοπούς εθνικής ασφάλειας. Επίσης, τώρα που ο πρόεδρος κ. Obama υπέγραψε τον νόμο περί δικαστικής προσφυγής (Judicial Redress Act) με τον οποίο παραχωρείται στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα της επιβολής των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων στα δικαστήρια των ΗΠΑ, θα προτείνουμε σύντομα την υπογραφή της σφαιρικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, με την οποία θα παρέχονται διασφαλίσεις για τη διαβίβαση δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου. Αυτές οι ισχυρές διασφαλίσεις δίνουν τη δυνατότητα στην Ευρώπη και την Αμερική να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στη διατλαντική ροή δεδομένων».

Μόλις εγκριθεί η συμφωνία, η διαπίστωση της επάρκειας της Επιτροπής θα εξασφαλίζει ότι οι διασφαλίσεις που παρέχονται κατά τη διαβίβαση δεδομένων στο πλαίσιο της νέας ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα είναι ισοδύναμες με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Το νέο πλαίσιο αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015. Οι αρχές των ΗΠΑ δεσμεύτηκαν σθεναρά ότι η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα θα εφαρμοστεί αυστηρά και διαβεβαίωσαν ότι δεν γίνεται μαζική ή χωρίς διακρίσεις παρακολούθηση από τις εθνικές αρχές ασφάλειας.

Αυτό θα διασφαλίζεται ως εξής:

–          αυστηρές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις και σθεναρή επιβολή: Η νέα ρύθμιση πρέπει να είναι διαφανής και να περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις τηρούν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και επιβολή κυρώσεων ή αποκλεισμού εάν οι εταιρείες δεν συμμορφώνονται. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης αυστηρότερους όρους για περαιτέρω διαβιβάσεις σε άλλους εταίρους από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα·

–          σαφείς διασφαλίσεις και υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση της κυβέρνηση των ΗΠΑ: Για πρώτη φορά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε στην ΕΕ γραπτή διαβεβαίωση από το Γραφείο Διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών ότι οποιαδήποτε πρόσβαση των δημόσιων αρχών για σκοπούς εθνικής ασφάλειας θα υπόκειται σε σαφείς περιορισμούς, διασφαλίσεις και μηχανισμούς επίβλεψης, αποτρέποντας έτσι τη γενικευμένη πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. John Kerry, δεσμεύτηκε να θεσπίσει δυνατότητα προσφυγής στον τομέα της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών για τους Ευρωπαίους μέσωμηχανισμού συνηγόρου του πολίτη στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από τις εθνικές υπηρεσίες ασφάλειας. Ο συνήγορος θα δίνει συνέχεια σε καταγγελίες και ερωτήσεις που υποβάλλονται από μεμονωμένα πρόσωπα και θα ενημερώνει τους ενδιαφερομένους εάν έχουν τηρηθεί οι σχετικοί νόμοι. Αυτές οι γραπτές δεσμεύσεις θα δημοσιευτούν στο ομοσπονδιακό μητρώο των ΗΠΑ.

–          Αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ με πολλές δυνατότητες προσφυγής: Οι καταγγελίες πρέπει να επιλύονται από τις εταιρείες σε διάστημα 45 ημερών. Θα παρέχεται δωρεάν λύση με εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να απευθυνθούν και στις εθνικές τους αρχές προστασίας δεδομένων, οι οποίες θα συνεργαστούν με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ώστε να διασφαλίσουν ότι θα ερευνηθούν και θα διευθετηθούν οι εκκρεμείς καταγγελίες πολιτών της ΕΕ. Εάν δεν διευθετηθεί μια υπόθεση με άλλα μέσα, θα υπάρχει μηχανισμός διαιτησίας ως έσχατη λύση με τον οποίο θα διασφαλίζονται εκτελεστά διορθωτικά μέτρα. Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν να δεσμευτούν ότι θα συμμορφωθούν με συμβουλές από τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων. Αυτό αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών που διαχειρίζονται δεδομένα ανθρώπινων πόρων.

–          Ετήσιος κοινός μηχανισμός αξιολόγησης: ο μηχανισμός θα παρακολουθεί τη λειτουργία της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων και των διαβεβαιώσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα προβαίνουν στην αξιολόγηση, στην οποία θα καλούν να συμμετάσχουν εθνικούς εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών πληροφοριών από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων. Η Επιτροπή θα κάνει χρήση όλων των άλλων διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων διαφάνειας από τις εταιρείες για την έκταση των απαιτήσεων κρατικής πρόσβασης. Η Επιτροπή θα διοργανώνει, επίσης, ετήσια διάσκεψη κορυφής για την ιδιωτικότητα με ενδιαφερόμενες ΜΚΟ και φορείς για να συζητούνται οι ευρύτερες εξελίξεις στον τομέα του δικαίου περί ιδιωτικότητας των ΗΠΑ και του αντίκτυπού τους στους Ευρωπαίους. Στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης, η Επιτροπή θα δημοσιεύει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Επόμενα βήματα

Θα ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και οι αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ (ομάδα του άρθρου 29) θα δώσουν επίσης τη γνώμη τους, προτού ληφθεί οριστική απόφαση από το σώμα των επιτρόπων. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ θα προβούν στις απαραίτητες προετοιμασίες για να θεσπιστεί το νέο πλαίσιο, οι μηχανισμοί παρακολούθησης και ο νέος μηχανισμός συνηγόρου του πολίτη.

Ύστερα από την έγκριση του νόμου περί δικαστικής προσφυγής (Judicial Redress Act) από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, τον οποίο υπέγραψε ο πρόεδρος κ. Obama στις 24 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή θα προτείνει σε σύντομο χρονικό διάστημα την υπογραφή της σφαιρικής συμφωνίας. Η απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο αφού λάβει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Tags: No tags

Comments are closed.