Προσχώρηση της ΕΕ στην ACTA

Στις 16.12.2011 το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε την προσχώρηση στη σύμβαση Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) [βλ. σχετικά ICT Law 18.4.2011]. Όπως λέγεται, η ΑCTA θα αποτελέσει ένα χρυσό πρότυπο (gold standard) στην παγκόσμια μάχη κατά της πειρατείας έργων και των παραβιάσεων της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο [βλ. Netzpolitik.org]. H εν λόγω σύμβαση είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, καθώς προβλέπει ιδιαίτερα επεμβατικά μέσα που πρόκειται να έχουν ιδιαίτερη επίδραση σητν ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και στην ιδιωτική ζωή. Βλ. σχετικά το σχόλιο της Digitale Gesellschaft e.V.: “Η σύμβαση ACTA-Abkommen είναι ένα βήμα για τη περιχαράκωση της ελευθερίας της έκφρασης και των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Τα συμφέροντα των δικαιούχων σταθμίζονται ως υπέρτερα των θεμελιωδών αυτών δικαιωμάτων. Δεν είναι άξιο απορίας ότι η βιομηχανία δικαιωμάτων (σημ.: διανοητικής ιδιοκτησίας) κάθισε από την αρχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – σε αντίθεση με τα εθνικά κοινοβούλια, τους διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία πολιτών. Φοβόμαστε ότι η σύμβαση ACTA θέτει το ζήτημα της ρύθμισης της ελευθερίας της έκφρασης στη διάθεση ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς μπορεί να υποχρεωθούν τρίτοι, όπως είναι π.χ. οι παροχείς Διαδικτύου, να παρακολοθούν το διαδικτυακό περιεχόμενο. Όμως δεν είναι υποχρέωσή τους ούτε έχουν την εξουσία να καθορίζουν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης”

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *