Καθιέρωση ευρωπαϊκού «σήματος εμπιστοσύνης» για επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου

Το διαδίκτυο είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οδός για το λιανικό εμπόριο, παρόλα αυτά μόνο ένας στους τρεις καταναλωτές θα αγόραζε προϊόντα από άλλη χώρα της ΕΕ μέσω διαδικτύου. Το ΕΚ υποστήριξε, την Τρίτη, τις νέες προτάσεις για την ενίσχυση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού «σήματος εμπιστοσύνης» για ασφαλείς ιστοσελίδες που θα εγγυάται την αξιοπιστία και την ποιότητα των αγαθών τα οποία διακινούνται στη διασυνοριακή ηλεκτρονική αγορά είναι μία από τις μη νομοθετικές προτάσεις του ΕΚ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της προστασίας των καταναλωτών και θα αποδεσμεύσει το πλήρες οικονομικό δυναμικό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Το νέο σήμα εμπιστοσύνης πρέπει να λειτουργήσει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να εποπτεύεται από την Επιτροπή, να εφαρμοστεί σε συνεργασία με τα σήματα εμπιστοσύνης που ήδη υπάρχουν στα κράτη μέλη και πρέπει να υποστηρίζεται από έναν μηχανισμό ελέγχου προτύπων ή επιβολής, σε εθνικό επίπεδο, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές.

Τέλος στις διακρίσεις κατά καταναλωτών

Οι διαδικτυακές πωλήσεις εμποδίζονται συχνά από ξένους εμπόρους, οι οποίοι αρνούνται να δεχτούν παραγγελίες από καταναλωτές που ζουν σε άλλη χώρα. Το ΕΚ εκφράζει τη λύπη του διότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν έχει ακόμα μεταφερθεί πλήρως σε ορισμένα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 20, παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, ώστε να θέσουν τέρμα στις διακρίσεις κατά καταναλωτών για λόγους ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή κατοικίας και να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή του κανόνα απαγόρευσης των διακρίσεων.

Εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια

Το ΕΚ τονίζει την ανάγκη να καταστεί διαφανέστερη η αλυσίδα εφοδιασμού στο ψηφιακό περιβάλλον, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πάντα την ταυτότητα του προμηθευτή. Προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προστασία των καταναλωτών, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και τονίζει την ανάγκη υποστήριξης των ασφαλέστερων τεχνολογιών για ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών. Καλεί επίσης την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα σύστημα ταχείας ειδοποίησης, καθώς και μία τράπεζα δεδομένων για την καταπολέμηση της απάτης στην ψηφιακή αγορά.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές ζητούν την εναρμόνιση ορισμένων πλευρών της νομοθεσίας περί συμβάσεων καταναλωτών, ειδικά όσον αφορά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σχετικά με την εγγύηση.

Τι μέλλει γενέσθαι

Η έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την “ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου” λαμβάνει υπόψη της την ανακοίνωση της Επιτροπής (Μάρτιος 2010) για την ύπαρξη εμποδίων που οδηγεί σε αποκλεισμό των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από το ψηφιακό εμπόριο και παρουσιάζει τις συστάσεις του ΕΚ για μελλοντική δράση.

“Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες και στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αυτήν την εποχή της οικονομικής κρίσης. Είναι πολύ σημαντικό, οι ευρωπαίοι ηγέτες να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για να ξεπεραστούν τα εναπομείναντα εμπόδια στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας, για να μπορέσουν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της αγοράς αυτής”. Αυτά δήλωσε ο εισηγητής της έκθεσης Pablo Arias Echeverria (ΕΛΚ, Ισπανία) πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ετοιμάζεται ήδη μία νέα οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την έκδοση κώδικα ψηφιακών δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *