Ψηφιακή Ελλάδα 2020


Πρόσφατα ανακοινώθηκε μια νέα δράση, η πρωτοβουλία “Ψηφιακή Ελλάδα 2020”, με την οποία επιδιώκεται η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ψηφιακή πορεία της χώρας την επόμενη δεκαετία, προσβλέποντας σε ένα νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που θα αξιοποιεί το δυναμικό της χώρας, συνδέοντας πόρους, ιδέες και ανθρώπους με τις πρωτοπόρες τεχνολογίες.

Αντίστοιχη σε κοινοτικό επίπεδο είναι η πρωτοβουλία Digital Europe 2020, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Το επιχειρησιακό σχέδιο της πρωτοβουλίας “Ψηφιακή Ελλάδα 2020” δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2010 και είναι διαθέσιμο εδώ.

Με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συντονιστές και Raporteurs των Ομάδων Εργασίας που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της ψηφιακής Ελλάδας 2020, δίδεται η δυνατότητα για συμμετοχή στις ακόλουθες ομάδες εργασίας:

1. Δημόσια Διοίκηση και κοινωνία
2. eΕπιχειρηματικότητα
3. Παιδεία – Καινοτομία – Έρευνα
4. Ψηφιακό χάσμα
5. Εμπιστοσύνη και ασφάλεια
6. Ελεύθερο / Ανοικτό λογισμικό και Διαλειτουργικότητα
7. Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Στα πλαίσια των θεματικών ενοτήτων θα λειτουργήσουν Ομάδες Εργασίας με ένα συντονιστή και έναν rapporteur για την κάθε μία ομάδα.

Η κάθε ομάδα εργασίας, η οποία θα υποστηρίζεται από τον συντονιστή και τον rapporteur, θα αποτελείται από:

Την ομάδα Σύνταξης, η οποία απαρτίζεται από ένα σχετικά μικρό αριθμό μελών με σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα και τη διάθεση να συνεισφέρουν. Θα επιλέγεται από τον Συντονιστή και θα αναλαμβάνει τη σύνταξη των προτάσεων πολιτικής της Ομάδας Εργασίας, στη βάση του εκάστοτε διαλόγου και των θέσεων που εκφράζονται είτε μέσα από τις συναντήσεις της ομάδας είτε μέσω του Διαδικτύου.
Τα ενεργά μέλη, ήτοι όλα τα μέλη της Ομάδας που συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και στις συναντήσεις. Παρέχουν σχόλια στις προτάσεις πολιτικής χωρίς όμως να συμμετέχουν στη σύνταξη των προτάσεων αυτών. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι Ομάδες Εργασίας έχουν εύλογο μέγεθος που δεν δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία τους, τα ενεργά μέλη θα συμμετέχουν κατόπιν πρόσκλησης από την Οργανωτική Επιτροπή.

Τα απλά μέλη. Εγγράφονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και διατυπώνουν τις θέσεις και τα σχόλια τους ηλεκτρονικά.

Τον ακριβή τρόπο λειτουργίας και το σχετικό εσωτερικό χρονοδιάγραμμα θα επιλέγουν ο συντονιστής με τον rapporteur, με τρόπο ευέλικτο. Η Οργανωτική Επιτροπή της Ψηφιακής Ελλάδας 2020 θα τους ενημερώνει για τα διαθέσιμα εργαλεία και τα ζητούμενα παραδοτέα.

Τα παραδοτέα κάθε ομάδας εργασίας περιλαμβάνουν ένα κείμενο με προτάσεις πολιτικής πάνω στη θεματολογία της ομάδας, που θα περιλαμβάνει μια συνοπτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με έμφαση στα «κακώς κείμενα», μια επιλογή παραδειγμάτων προς μίμηση από βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες, ένα σύνολο προτάσεων στρατηγικής για το συγκεκριμένο τομέα και καταγραφή των φορέων – προσώπων – οργανισμών στα οποία πρέπει απαραίτητα οι προτάσεις αυτές να διαδοθούν.

Για το πρώτο έτος λειτουργίας της Ψηφιακής Ελλάδας 2020, η έμφαση στις προτάσεις πολιτικής τίθεται στην προσαρμογή της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική πραγματικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Ψηφιακής Ελλάδας 2020 και το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων – Ομάδων Εργασίας για το πρώτο έτος (15/6/2009 – 15/6/2010) έχουν δημοσιευθεί στα κείμενα της Οργανωτικής Επιτροπής στο www.digitalgreece2020.gr – κείμενο πολιτικής πρότασης , κείμενο επιχειρησιακού σχεδίου.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *