Το νέο τεύχος του περιοδικού EJLT

Δημοσιεύθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY, το οποίο εκδίδεται σε συνέχεια του περιοδικού JILT.

To περιοδικό European Journal of Law and Technology (EJLT) κυκλοφορεί σε ανοικτή πρόσβαση και επικεντρώνεται σε ζητήματα δικαίου και τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Περιεχόμενα του τεύχους:

LET THERE BE LITE: A BRIEF HISTORY OF LEGAL INFORMATION RETRIEVAL
Jon Bing

THE GLOBAL DEVELOPMENT OF FREE ACCESS TO LEGAL INFORMATION
Graham Greenleaf

HOW STRUCTURAL FEATURES OF THE U.S. JUDICIAL SYSTEM HAVE AFFECTED THE TAKE-UP OF DIGITAL TECHNOLOGY BY COURTS
Peter W Martin

LEGAL INFORMATICS – A PERSONAL APPRAISAL OF CONTEXT AND PROGRESS
Richard Susskind

JURIMETRICS PLEASE!
Richard de Mulder

THE RISE AND FALL OF THE LEGAL EXPERT SYSTEM
Philip Leith

FROM LEGAL THESAURUS TO E-SIGNATURES
Fernando Galindo

SOCRATES AND CONFUCIUS: A LONG HISTORY OF INFORMATION TECHNOLOGY IN LEGAL EDUCATION
Abdul Paliwala

COMMENTARIES
Citizen Access to Sources of Law: re-engineering for e-Gov?
Philip Leith

BOOK AND RELATED TOPICS
Review: The Software License Unveiled
Philip Leith

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *