Βιβλιοπαρουσίαση: Το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Επιτομή)

Το παρόν βιβλίο συνιστά την παρουσίαση των επιμέρους ζητημάτων που εμπίπτουν στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρουσίαση η οποία γίνεται με διδακτικό τρόπο και με τη χρήση επεξηγηματικών παραδειγμάτων, αλλά και με εισαγωγή στις βασικές τεχνολογικές και άλλες έννοιες που πρέπει να γνωρίζει ο νομικός κατά το χειρισμό σχετικών ζητημάτων.

Αποτελείται από 252 + ΧΙΙΙ σελίδες και συνοδεύεται από πίνακα της κυριότερης βιβλιογραφίας και λημματικό ευρετήριο, αποτελείται δε από δέκα κεφάλαια, τα εξής:
1. Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό εμπόριο
2. Γενικές προϋποθέσεις άσκησης του ηλεκτρονικού εμπορίου
3. Ονόματα χώρου
4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου των δικτυακών τόπων
5. Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο
6. Ηλεκτρονική κατάρτιση συμβάσεων
7. Προστασία καταναλωτή
8. Φορολογία ηλεκτρονικών συναλλαγών
9. Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό εμπόριο
10. Ευθύνη για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας

Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2009

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *