Μελέτη για την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία

Για πρώτη φορά επιστήμονες του Διεθνούς Ινστιτούτου Επιστημών Η/Υ στο Μπέρκλεϊ και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ερεύνησαν το ποσοστό επιτυχίας των μηνυμάτων ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και το περιθώριο κέρδους που αφήνει η δραστηριότητα αυτή στους αποστέλλοντες τέτοια μηνύματα. Τα συμπεράσματά τους δημοσιεύθηκαν στη μελέτη: “Spamalytics: An Empirical Analysis of Spam Marketing Conversion”.
http://www.icsi.berkeley.edu/gfx/nav/logo.gif

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *