Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021

https://www.sakkoulas.gr/el/editions/i-inglezakis-dikaio-pliroforikis-4i-ekd-2021/ Η τέταρτη αυτή έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη με όλα τα επίκαιρα νομοθετήματα και τον νομολογιακό πλούτο που ήταν αναγκαίο να τύχει επεξεργασίας στο παρόν εγχειρίδιο του δικαίου της πληροφορικής. Ειδικότερα, αναλύονται με τρόπο ευσύνοπτο τα κρισιμότερα θέματα, όπως είναι…Read More »

Σκληρόδετη έκδοση-Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και ο Εφαρμοστικός Νόμος (Ν. 4624/2019)

Νέα (γ΄) έκδοση, η οποία περιέχει επαυξημένη και επικαιροποιημένη ανάλυση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοστικού νόμου (Ν. 4624/2019).Και σε σκληρόδετη, πολυτελή έκδοση από τις εκδόσεις Interactive Learning.

Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων

Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων» Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων». Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας…Read More »

Νόμος για την εφαρμογή του GDPR και της οδηγίας 2016/680

Ψηφίσθηκε το νσχ “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της…Read More »

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 – GDPR

Το Δικηγορικό Γραφείο του Καθηγητή Ιωάννη Ιγγλεζάκη παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμμόρφωση επιχειρήσεων με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679). Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) τέθηκε σε εφαρμογή την 25/5/2018. Με τον…Read More »

Νομοθετικά κείμενα – Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 2019

Επιμέλεια: Ιωάννη Δ. Ιγγλεζάκη, Αν. Καθηγητή ΑΠΘ, Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Τα κυριότερα εθνικά και ενωσιακά νομοθετήματα στον τομέα του δικαίου της πληροφορικής και του διαδικτύου https://www.sakkoulas.gr/extref/ed/MjcyOCBib29rIDk/ Η παρούσα συλλογή νομοθετικών κειμένων αποτελείται από τα κυριότερα εθνικά και ενωσιακά νομοθετήματα στον τομέα του δικαίου της…Read More »

Απόφαση ΔΕΕ της 20.12.2017, C-434/15 (υπόθεση Uber)

Δημοσιεύθηκε στις 20/12/17 η απόφαση του ΔΕΕ στην πολυσυζητημένη υπόθεση που αφορά την υπηρεσία Uber (Asociación Profesional Elite Taxi κατά Uber Systems Spain SL). Το ΔΕΕ έκρινε ότι υπηρεσία διαμεσολάβησης όπως αυτή της Uber, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω μιας εφαρμογής για…Read More »

Τα Συναινετικά Διαζύγια εκδίδονται πλέον από τους Συμβολαιογράφους

Με το άρθρο 22 του ν. 4509/2017 ορίζεται ότι το διαζύγιο μπορεί να εκδίδεται από συμβολαιογράφο και όχι από το Μονομελές Πρωτοδικείο, όπως μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, ορίζονται τα εξής: 1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1438 Ο…Read More »