Κατηγορία: προστασία δεδομένων

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 28 Ιανουαρίου 2017

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει καθιερώσει, από τις 26/4/2006, την 28η Ιανουαρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο εορτασμός της ημέρας αυτής αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με αφορμή τον εορτασμό της 11ης…Read More »

Ανάρτηση φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων ταυτότητας οροθετικών γυναικών

Με Δελτίο Τύπου της 5ης Δεκεμβρίου 2016 (αρ. πρωτ.: Γ/ΕΞ/8005/05.12.2016), η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο Τύπου, αναφορικά με τις οροθετικές γυναίκες που είχαν κατηγορηθεί και στη συνέχεια αθωωθεί: Η Αρχή, διαπιστώνοντας ότι εξακολουθούν να βρίσκονται αναρτημένες φωτογραφίες…Read More »

Νομιμότητα επεξεργασίας ποινικών δεδομένων εργαζομένων από τον εργοδότη

Με την την υπ’ αριθμ. 101/2016 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία ποινικών μητρώων γενικής χρήσεως εργαζομένων από τους εργοδότες. Συγκεκριμένα, τα πραγματικά περιστατικά που τέθηκαν υπόψη της, αφορούσαν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων…Read More »

Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στις 6 Απριλίου το Συμβούλιο της ΕΕ δημοσίευσε το κείμενο του Κανονισμού για την προστασία δεδομένων, σε μεταφράσεις στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το κείμενο αυτό θα σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα εγκριθεί πρώτα από την Επιτροπή LIBE και στη συνέχεια,…Read More »

Προδικαστικό ερώτημα προς το ΔΕΕ σχετικά με τη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στο ΔΕΕ παραπέμπεται μια υπόθεση (C-230/14) που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη δικαιοδοσία, συγκεκριμένα, μιας εθνικής αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, έναντι κατόχου ιστοσελίδας με εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.H συγκεκριμένη υπόθεση έχει ως εξής: Η Ουγγρική αρχή προστασίας…Read More »

Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την πολιτική επικοινωνία

Με την υπ’ αριθ. 1/2010 απόφαση η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, όποτε και αν πραγματοποιείται αυτή. Ως πολιτική επικοινωνία ορίζεται εκείνη που πραγματοποιείται για την προώθηση πολιτικών ιδεών, προγραμμάτων…Read More »

Επεξεργασία των δεδομένων ταυτότητας επισκεπτών των κτιριακών εγκαταστάσεων εταιρείας αμερικανικών αυμφερόντων

Στην υπόθεση αυτή, η Αρχή αντιμετώπισε αίτηση της εταιρείας FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ, η οποία ζητούσε να πληροφορηθεί κατά πόσο είναι νόμιμη η επεξεργασία δεδομένων στην οποία προέβαινε. Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρία προέβαινε στην καταγραφή στο ημερήσιο δελτίο επισκέψεων της εταιρείας, το…Read More »

Διάλογος μεταξύ της Google και της επιτροπής του άρθρου 29 για ζητήματα προστασίας δεδομένων

Σε προηγούμενη ανάρτηση, σημειώσαμε τα ζητήματα προστασίας δεδομένων σε σχέση με τις μηχανές αναζήτησης. Η αντίδραση της Google στη γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 29 ήταν να ανακοινώσει συγκεκριμένες δράσεις. Ειδικότερα, η εταιρία Google απάντησε στις 8.09.2008 δηλώνοντας το ενδιαφέρον της για…Read More »

Τα RFID-Tags και η προστασία της ιδιωτικότητας

Η ανίχνευση ραδιοσυχνοτήτων είναι μια αυτόματη μέθοδος ταυτοποίησης που βασίζεται στην αποθήκευση και αυτόματη ανάκτηση δεδομένων μέσω συστημάτων αναγνώρισης με ραδιοσυχνότητες (RFID tag) ή ανεπαφικών πλινθίων (RFID chips) ή πομποδεκτών. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που τοποθετείται σε ένα…Read More »