Κατηγορία: πολιτική επικοινωνία

Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την πολιτική επικοινωνία

Με την υπ’ αριθ. 1/2010 απόφαση η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, όποτε και αν πραγματοποιείται αυτή. Ως πολιτική επικοινωνία ορίζεται εκείνη που πραγματοποιείται για την προώθηση πολιτικών ιδεών, προγραμμάτων…Read More »