Μήνας: Μάρτιος 2019

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 – GDPR

Το Δικηγορικό Γραφείο του Καθηγητή Ιωάννη Ιγγλεζάκη παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμμόρφωση επιχειρήσεων με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679). Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) τέθηκε σε εφαρμογή την 25/5/2018. Με τον…Read More »

Νομοθετικά κείμενα – Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 2019

Επιμέλεια: Ιωάννη Δ. Ιγγλεζάκη, Αν. Καθηγητή ΑΠΘ, Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Τα κυριότερα εθνικά και ενωσιακά νομοθετήματα στον τομέα του δικαίου της πληροφορικής και του διαδικτύου https://www.sakkoulas.gr/extref/ed/MjcyOCBib29rIDk/ Η παρούσα συλλογή νομοθετικών κειμένων αποτελείται από τα κυριότερα εθνικά και ενωσιακά νομοθετήματα στον τομέα του δικαίου της…Read More »