Μήνας: Οκτώβριος 2017

Όροι χρήσης ιστοχώρου (terms of use)

Η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου παρέχει πολλά πλεονεκτήματα σε έναν επαγγελματία και σε μια επιχείρηση που μπορούν, έτσι, να διευρύνουν τον κύκλο της πελατείας τους. Ωστόσο, πρέπει να γίνει σαφές ότι η παρουσία στο Διαδίκτυο ρυθμίζεται από κανόνες και μπορεί να συνεπάγεται…Read More »

Συμβάσεις ανάπτυξης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων ενός δημιουργού λογισμικού (προγράμματος ηλ. υπολογιστή) είναι απαραίτητη η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης που να περιγράφει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, τα προγράμματα Η/Υ θεωρούνται έργα λόγου και ο δημιουργός τους…Read More »

Έλεγχος συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) θα τεθεί σε εφαρμογή την 25/5/2018. Προβείτε άμεσα σε έλεγχο συμμόρφωσης και διαπιστώστε αν πρέπει να ορίσετε Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Το Γραφείο μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει !…Read More »