Μήνας: Νοέμβριος 2016

Οι Βιβλιοθήκες μπορούν να δανείζουν e-books

Απόφαση ΔικΕΕ στην υπόθεση C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken κατά Stichting Leenrecht [Ο δανεισμός ενός ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να εξομοιωθεί με δανεισμό παραδοσιακού βιβλίου. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ισχύσει η εξαίρεση περί δημοσίου δανεισμού που προβλέπει μεταξύ άλλων…Read More »

NEO ΕΣΡ

Μετά από πολλά χρόνια που η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) δεν είχε ανανεωθεί και μετά την δικαστική εξέλιξη που αφορά το νόμο για την αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών (ν. 4339/15, όπως τροποποιήθηκε), τελικώς κατέστη δυνατή η επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα…Read More »

Προκήρυξη Προγράμματος «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών» Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη…Read More »

Καταγραφή συνομιλιών από εισπρακτικές εταιρείες όταν απαντά τρίτο πρόσωπο

Με την υπ’ αριθ. 53/2016 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ένα ζήτημα που αφορά τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών (εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, ΕΕΟ). Ειδικότερα, το ζήτημα που τέθηκε, μετά από αίτηση θεραπείας μιας ΕΕΟ, ήταν εάν, στην περίπτωση…Read More »