Μήνας: Ιούνιος 2016

Ηλεκτρονικός Τύπος

ΠΠρΑθ 3799/2015 ΔiΜΕΕ 2016, 77 επ. Οι περί τύπου διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και επί προσβολών προσωπικότητας, οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων των ήδη υπαρχόντων μέσων ενημέρωσης, ήτοι των ιστοσελίδων των εφημερίδων, των περιοδικών, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Η αναλογική…Read More »

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

Εισαγωγικό σημείωμα: Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων οφειλέτη από Τραπεζική Εταιρία προς Εισπρακτική Εταιρία ήταν παράνομη για το λόγο ότι δεν ενημερώθηκε αυτός, σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 2472/1997 και ως εκ τούτου, υπέστη ηθική βλάβη και δικαιούται…Read More »

ΕφΑθ 1143/2016 – Προσβολή προσωπικότητας λόγω δημοσιεύματος σε ιστολόγιο

Αγωγή κατά κατόχου και διαχειριστή ειδησεογραφικού ιστολογίου, ο οποίος δημοσίευσε άρθρα-δημοσιεύματα, που συνέταξε ο ίδιος, τα οποία θίγουν την προσωπικότητά του ενάγοντα πλήττοντας την προσωπική τιμή και υπόληψή του καθόσον διαλαμβάνονται σʼ αυτά ψευδείς, συκοφαντικοί και υβριστικοί ισχυρισμοί εν γνώσει της αναλήθειας εκ μέρους του…Read More »

Απόφαση του ΔΕΕ της 29.10.2015 στην υπόθεση C-490/14

Βάσεις δεδομένωνTo Δικαστήριο της ΕΕ στην υπόθεση C-490/14, απόφαση της 29.10.2015 έκρινε ότι γεωγραφικά δεδομένα τα οποία αντλούνται εκ μέρους τρίτου από τοπογραφικό χάρτη με σκοπό την εκπόνηση και εμπορία άλλου χάρτη, διατηρούν, μετά την εξαγωγή τους, επαρκή πληροφοριακή αξία ώστε να μπορούν…Read More »

ΕΔΔΑ CASE OF SZABÓ AND VISSY v. HUNGARY

Μαζική παρακολούθηση της επικοινωνίας των πολιτώνΤο ΕΔΔΑ στην υπόθεση SZABÓ και VISSY κατά Ουγγαρίας, αίτηση αρ. 37138/14, απόφαση της 12.1.2016 έκρινε ότι η νομοθεσία της Ουγγαρίας με την οποία προβλέπεται η ίδρυση ειδικής Αντιτρομοκρατικής Δύναμης με αρμοδιότητα τη συλλογή μυστικών πληροφοριών και συγκεκριμένα,…Read More »

Κρυφές κάμερες σε χώρους εργασίας – Απόφαση αρ. 1/2016 ΑΠΔΠΧ

Με την υπ’ αριθ. 1/2016 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κρίθηκε η νομιμότητα κρυφών καμερών ασφαλείας. Η ύπαρξη τέτοιων καμερών που λάμβαναν εικόνα από χώρους που δεν είναι οι απολύτως απαραίτητοι εν όψει του σκοπού της προστασίας προσώπων και αγαθών…Read More »