Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

1.    ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οι κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση  της υπερχρέωσης είναι οι ακόλουθες: Α) Νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ Α’ 130) για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ο νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ Α’ 130), ο οποίος προέκυψε μετά από εκτενείς

Είναι οι διευθύνσεις ΙΡ προσωπικά δεδομένα; Προτάσεις του Γεν. Εισαγγελέα στην υπόθεση C-582/14

Στις 12 Μαΐου 2016 δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA της 12ης Μαΐου 2016 στην υπόθεση C‑582/14 Patrick Breyer κατά Bundesrepublik Deutschland.Η υπόθεση αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αφορά το νομικό χαρακτηρισμό των διευθύνσεων ΙΡ στο Διαδίκτυο ως προσωπικών δεδομένων. Όπως σημειώνεται στην