ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ (ΤERMS OF USE) & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου παρέχει πολλά πλεονεκτήματα σε έναν επαγγελματία και σε μια επιχείρηση που μπορούν, έτσι, να διευρύνουν τον κύκλο της πελατείας τους. Ωστόσο, πρέπει να γίνει σαφές ότι η παρουσία στο Διαδίκτυο ρυθμίζεται από κανόνες και μπορεί

Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στις 6 Απριλίου το Συμβούλιο της ΕΕ δημοσίευσε το κείμενο του Κανονισμού για την προστασία δεδομένων, σε μεταφράσεις στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το κείμενο αυτό θα σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα εγκριθεί πρώτα από την Επιτροπή LIBE και

Η φόρμα της Google για το ‘δικαίωμα στη λήθη’ των πολιτών της E.E.

Με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Google Spain (C-131/12, 13 Μαΐου 2014), αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να διαγράφονται προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και τα οποία περιλαμβάνονται στις λίστες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η χρήση του παρόντος ιστοχώρου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης ή χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης ή χρήστης δεν συμφωνεί με τους

Άδεια διαμονής και αγορά ακινήτων στην Ελλάδα

Ζητήματα αλλοδαπών ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα   Πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας,  πολίτες τρίτης χώρας κατέχουν ή προτίθενται ν’ αγοράσουν ένα ακίνητο στην Ελλάδα. Ένας πολίτης τρίτης χώρας που κατέχει ή προτίθεται να αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα είτε ως φυσικό πρόσωπο,

H ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα

29 Φεβρουαρίου 2016 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα νομικά κείμενα που θα θέσουν σε εφαρμογή την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα νομικά κείμενα που θα θέσουν σε εφαρμογή την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ