Μήνας: Μάρτιος 2016

Κύρωση της Σύμβασης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της – Μεταφορά της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ

Μετά από πολυετή αδράνεια της Ελληνικής Πολιτείας, πρόκειται σύντομα να ψηφισθεί νόμος για την κύρωση της Σύμβασης για το Κυβερνοέγκλημα, αλλά και για τη μεταφορά της οδηγίας 2013/40/Ε για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών. Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης έχει ως…Read More »

Επιτηδευματίας που θέτει δωρεάν στη διάθεση του κοινού ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ MACIEJ SZPUNAR της 16ης Μαρτίου 2016  Υπόθεση C‑484/14 Tobias Mc Fadden κατά Sony Music Entertainment Germany GmbH  [αίτηση του Landgericht München I (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις του Γεν. Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην ως άνω υπόθεση, η οποία αφορά προδικαστική…Read More »