Κύρωση της Σύμβασης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της – Μεταφορά της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ

Μετά από πολυετή αδράνεια της Ελληνικής Πολιτείας, πρόκειται σύντομα να ψηφισθεί νόμος για την κύρωση της Σύμβασης για το Κυβερνοέγκλημα, αλλά και για τη μεταφορά της οδηγίας 2013/40/Ε για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών. Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης

Επιτηδευματίας που θέτει δωρεάν στη διάθεση του κοινού ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ MACIEJ SZPUNAR της 16ης Μαρτίου 2016  Υπόθεση C‑484/14 Tobias Mc Fadden κατά Sony Music Entertainment Germany GmbH  [αίτηση του Landgericht München I (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις του Γεν. Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην ως άνω υπόθεση, η οποία