Μήνας: Μάιος 2015

ΑΠ 371/2012: Κίνδυνος σύγχυσης στην περίπτωση σύγκρουσης διακριτικού γνωρίσματος και domain name

Περίληψη  Η δημιουργία στο διαδίκτυο (internet) μίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης που επιτρέπει την πρόσβαση των υποψήφιων πελατών – χρηστών και την κατάρτιση συναλλαγών με τον κάτοχο αυτής, καλείται «domain name» (όνομα περιοχής) και επιτελεί μια οιονεί λειτουργία διακριτικού τίτλου και σήματος, λόγω του…Read More »

ΑΠ 1238/2013 – Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνιστάμενη στη βιντεοσκόπηση με κινητό τηλέφωνο ερωτικής πράξης

Περίληψη:Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου ως αβάσιμη. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, διότι: 1. Η με τη βιντεοσκόπηση δια κινητού…Read More »

Ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τελεσθείσα διά του τύπου και μη

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών 1281/2014 Με εξαίρεση την διάταξη του άρ. 22 παρ. 5, το κοινό συνδετικό γνώρισμα των εγκλημάτων του άρ. 22 του Ν. 2472/1997 είναι η αναφορά τους στην τήρηση “αρχείων προσωπικών δεδομένων”. – Εργασία συνιστάμενη στην αναφορά (επί διαδικτυακής ιστοσελίδας),…Read More »

Ασφαλιστικός όρος σε έντυπο αίτησης ασφάλισης ασθενειών που υποχρεώνει σε προσυμβατική ανακοίνωση ιατρικού στοιχείου

Αριθμός 3775/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ (..)6. Επειδή, την 1.8.2002 συνήφθη μεταξύ της παρεμβαίνουσας και της αιτούσας ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία “ING Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής” (πρώην “Nationale-Nederlanden Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Ζωής”), το υπ’ αριθμ. … ασφαλιστήριο ζωής, έναντι…Read More »

Προσβολή προσωπικών δεδομένων από εισπρακτική εταιρία

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός Απόφασης 1437/2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   (..) Ο ενάγων (ήδη εφεσίβλητος) με την αγωγή του, την οποία απηύθυνε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εξέθετε ότι η εναγομένη (ήδη εκκαλούσα) τραπεζική εταιρία προέβη σε παράνομη επεξεργασία των συλλεγέντων από αυτήν…Read More »