Μήνας: Μάρτιος 2015

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Άννα Τσιφτσόγλου, Δημόσια Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα

Πρόλογος: Σπυρίδων Ι. Φλογαϊτης Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών Οι αποκαλύψεις Snowden το 2013 σχετικά με τα σκάνδαλα μαζικής παρακολούθησης εκ μέρους της βρετανικής και αμερικανικής κυβέρνησης εξέθεσαν απροκάλυπτα δείγματα της νέας πραγματικότητας. Παγκόσμιο χαρακτηριστικό αυτής είναι η σταδιακή μετεξέλιξη του σύγχρονου…Read More »

Περιορισμοί στην πρόσβαση σε ιστοτόπους με παράνομο περιεχόμενο. Η απόφαση του ΔΕΕ στην υποθ. C-314/12 (UPC Telekabel)

Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε στην απόφαση της 27.3.2014 σχετικά με την έννοια του διαμεσολαβητή κατά την οδηγία 2001/29 και εάν οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε ιστοτόπους που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προσκρούουν στα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης.Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης…Read More »