Μήνας: Αύγουστος 2014

The Right to Be Forgotten in the Google Spain Case (Case C-131/12): A Clear Victory for Data Protection or an Obstacle for the Internet?

Paper uploaded in SSRN, available at: http://ssrn.com/abstract=2472323 Ioannis Iglezakis  Aristotle University of Thessaloniki – Faculty of LawJuly 26, 2014Abstract:       The right to be forgotten is a new right that is introduced in the Draft Proposal for a General Data Protection Regulation of 2012,…Read More »

Προδικαστικό ερώτημα προς το ΔΕΕ σχετικά με τη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στο ΔΕΕ παραπέμπεται μια υπόθεση (C-230/14) που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη δικαιοδοσία, συγκεκριμένα, μιας εθνικής αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, έναντι κατόχου ιστοσελίδας με εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.H συγκεκριμένη υπόθεση έχει ως εξής: Η Ουγγρική αρχή προστασίας…Read More »