Πρόταση οδηγίας σχετικά με τα μέτρα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση

Στις 7.2.2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παράλληλα με την οδηγία που προτείνει η Επιτροπή για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS – ΑΔΠ). Η οδηγία προβλέπει υποχρέωση αναφοράς των κυβερνοεπιθέσεων και την ίδρυση

eDate – ΔΕΕ: Διεθνής Δικαιοδοσία και έλεγχος κράτους προέλευσης επί προσβολής προσωπικότητας στο Διαδίκτυο

«Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 – Διεθνής δικαιοδοσία και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Δικαιοδοσία σε περίπτωση “ενοχών εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας” –Οδηγία 2000/31/ΕΚ– Δημοσίευση πληροφοριών στο διαδίκτυο – Προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας – Τόπος όπου συνέβη

Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος

Παρασκευή/Σάββατο 1-2 Μαρτίου 2013Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Εφετείου Αθηνών,Δέγλερη 2 & Λεωφ. Αλεξάνδρας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑέκδοση 10, 05/02/2013, 18.49 [το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές] 1. Σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις για την ιατρική ευθύνη Κατερίνα Φουντεδάκη,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2. Αστική ευθύνη για