Μήνας: Δεκέμβριος 2012

CODIFICATION OF EUROPEAN COPYRIGHT LAW. CHALLENGES AND PERSPECTIVES Edited by: Tatiana Synodinou

Intellectual property scholars often argue that a European Copyright Code is unnecessary, undesirable, and perhaps impossible. It is certainly true that drafting rules for the European copyright law of the future is a sensitive and risky task. However, the intersection between the…Read More »

Ιωάννης Δ. Ιγγλεζάκης, Επικ. Καθηγητής Τμ. Νομικής ΑΠΘ, Ζητήματα εναρμόνισης της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ

Με την από 25 Ιανουαρίου 2012 Πρόταση Κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επιχειρείται μια ριζική αλλαγή του ευρωπαϊκού δικαίου στον εν λόγω τομέα . Η πρόταση κανονισμού αποσκοπεί στην πλήρη εναρμόνιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ, ενώ…Read More »

Πνευματική Ιδιοκτησία και Μικροοικονομία στο περιβάλλον του διαδικτύου

Μαρίνος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών Η μικροοικονομία (microeconomics), ως σχετικά νέος κλάδος των οικονομικών επιστημών ασχολείται κυρίως με τις καταναλωτικές επιλογές των οικονομικών υποκειμένων και τις παραγωγικές επιλογές των επιχειρήσεων∙ η μικροοικονομία αναλύει ως κλάδος των οικονομικών επιστημών το πως επιδρά η αλλαγή…Read More »