Επιβολή τεχνολογικών μέτρων προστασίας στο Διαδίκτυο

Με την υπ’ αριθ. 4658/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δίκασε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων επιβλήθηκε σε ορισμένες ελληνικές εταιρίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο η υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά μέτρα προστασίας και συγκεκριμένα, να εγκαταστήσουν μια τεχνική διακοπής

H αντιμετώπιση της προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο

Ιωάννης ΙγγλεζάκηςΕπικ. Καθηγητής Τμ. Νομικής ΑΠΘΔικηγόρος Θεσσαλονίκης Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη δημιουργία και εκμετάλλευση μουσικών, οπτικοακουστικών και άλλων έργων, καθώς κατέστησε δυνατή την αναπαραγωγή τους χωρίς απώλεια πιστότητας, όπως και τη διάδοσή τους στη συνέχεια,

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΟΜΟΤΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ (PEER-TO-PEER)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΟΜΟΤΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ (PEER-TO-PEER) Ομιλητές:Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Επικ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘΑσπασία Τσαούση, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ Τετάρτη 16 Μαΐου 2012Ώρα 8.30 μ.μ. Στο καφέ-χώρο εκδηλώσεων The Barrister, Φράγκων 3 – Θεσσαλονίκη

Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο

Με την υπ’ αριθ. ΥΑΠ/Φ.40/4/3/1031 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1317/23-4-2012) διατυπώνονται κανόνες για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο και τη διακίνηση δημοσίων ηλεκτρονικών εγγράφων. Οι κανόνες αυτοί διέπονται από σαφήνεια και ακρίβεια. Το πεδίο εφαρμογής