Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότηταςΝο. 24 – Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα. Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου. Διεύθυνση σειράς: Θ. Κ. Παπαχρίστου, Λ. Μήτρου, Τ. Βιδάλης, Θ. Ξηρός Συγγραφέας: Μήτρου Λίλιαν Η δημοσιοποίηση της κύρωσης

Εκδήλωση με θέμα: Προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο – Ζητήματα ευθύνης

Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου Εκδήλωση με θέμα: Προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο – Ζητήματα ευθύνης Ομιλητής: Γιώργος Μπαμπέτας, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 και ώρα 8:30 μμ Καφέ-Χώρος εκδηλώσεων The Barrister, Φράγκων 3, Θεσσαλονίκη