Μήνας: Νοέμβριος 2011

Opendata Hackathon

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και σε σύμπραξη με την Ελληνική κοινότητα εθελοντών, στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση ανοιχτού περιεχομένου και ανοιχτών δεδομένων, διοργανώνουν στις 3 Δεκεμβρίου στο Εθνικό Μετσόβιο…Read More »

Απόφαση του ΔΕΕ σχετικά με την χρήση φίλτρων για την απαγόρευση της πρόσβασης σε προγράμματα “peer-to-peer”

Με την από 24-11-2001 απόφασή του στην υπόθεση C‑70/10 (υπόθεση Scarlet Extended SA κατά Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM),με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το cour d’appel de Bruxelles (Βέλγιο) με…Read More »

Απόλυση λόγω επισκέψεων στο Facebook

ΜΠρΑθ 34/2011 Απόλυση για αντισυμβατική συμπεριφορά – Επισκέψεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook) κατά την ώρα της εργασίας. Με την παραπάνω απόφαση απορρίφθηκε η αγωγή της υπαλλήλου αεροπορικής εταιρίας, με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της απόλυσής της. Συγκεκριμένα, κρίθηκε…Read More »