Μήνας: Ιούλιος 2011

Νέο Περιοδικό jusletter it

Το νέο περιοδικό Jusletter IT είναι ένα πανευρωπαϊκό περιοδικό, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, αλλά και το όνομα χώρου του (www.jusletter-it.eu) σε επιγραμμική σύνδεση που αφορά την πληροφορική και το δίκαιο. Το νέο αυτό περιοδικό περιλαμβάνει θεματικές που αφορούν διαφορετικές χώρες,…Read More »

Ηλεκτρονική διεξαγωγή της πολιτικής δίκης

Με το ν. 3994/2011 “Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις”, με τον οποίο τροποποιείται ο ΚΠολΔ εισάγονται, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της δίκης στην πολιτική δίκη. Ο ΚΠολΔ έτσι ακολουθεί το…Read More »