Μήνας: Ιούνιος 2011

Γνώμη 13/2011 της ομάδας του άρθρου 29 για τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης σε έξυπνες φορητές συσκευές

Η Ομάδα του άρθρου 29 δημοσίευσε στις 19.5.2011 την υπ’ αριθ. 13/2011 Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης σε εφαρμογές “έξυπνων” κινητών (smartphones), ιδίως σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά συστήματα για κινητά της Apple και της Google. Η παραπάνω επιτροπή εμπειρογνωμόνων…Read More »

Η Επιτροπή παρουσιάζει «οδηγό» για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προς ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 24/5/2011 τη νέα στρατηγική της για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Στόχος του νέου εκσυγχρονισμένου πλαισίου είναι η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Με τις προτάσεις της η Επιτροπή αποσκοπεί να συμβάλλει στην προστασία της βιομηχανικής και…Read More »

Πρόταση οδηγίας για τα ορφανά έργα

Στις 24 Μαΐου η Eυρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ενιαία Αγορά. Κάποιες από τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής είναι η και Πρόταση Οδηγίας για τα Ορφανά Έργα, στην οποία θα…Read More »

Νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ψηφίσθηκε στη Συνεδρίαση της Βουλής της 24ης Μαίου το Νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ θα γίνει νόμος του κράτους. Με το νομοθετικό αυτό κείμενο εισάγεται η δημόσια διοίκηση της Χώρας μας στην ψηφιακή εποχή. Για…Read More »