Μήνας: Ιανουάριος 2011

Συνέδριο: “Αντιμέτωποι με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις”

Η Επιστημονική Ένωση Δικηγόρων “e-ΘΕΜΙΣ” διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο με θέμα: “Αντιμέτωποι με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις: Προσωπικά Δεδομένα – Ηλεκτρονικό Έγκλημα – Ηλεκτρονικό Εμπόριο”, στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2011, στην πόλη της Αράχωβας. To συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο…Read More »

Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την πολιτική επικοινωνία

Με την υπ’ αριθ. 1/2010 απόφαση η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, όποτε και αν πραγματοποιείται αυτή. Ως πολιτική επικοινωνία ορίζεται εκείνη που πραγματοποιείται για την προώθηση πολιτικών ιδεών, προγραμμάτων…Read More »