ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, αξιοποιώντας την πολύχρονη έως τώρα εμπειρία του, συναισθανόμενο τις ευθύνες του απέναντι στον νομικό κόσμο της χώρας και την κοινωνία γενικότερα και επιθυμώντας πέρα από την καλλιέργεια της

Ευρωπαϊκός Κώδικας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Ομάδα Wittem δημοσίευσε στις 26 Απριλίου 2010 τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το εν λόγω έργο αποτελεί ένα πρότυπο νομοθεσίας που αποτελεί προϊόν ενός ερευνητικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν ειδικοί του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ. Τα μέλη της

Civil measures to protect intellectual property rights in the EU Member-States: legislation and court practice

I. Introduction Counterfeiting and piracy, and infringements of intellectual property in general, are a constantly growing phenomenon[1], which nowadays have an international dimension, since they are a serious threat to national economies and to competition in the Internal Market in