Μήνας: Ιούλιος 2010

Call for Papers JURIX 2010

The 23rd International Conference on Legal Knowledge and Information Systems University of Liverpool (U.K.), 16th-17th December 2010 http://conference.jurix.nl/2010 For more than 20 years the Jurix Conference has provided an international forum for academics and practitioners in the field of legal informatics for…Read More »

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, αξιοποιώντας την πολύχρονη έως τώρα εμπειρία του, συναισθανόμενο τις ευθύνες του απέναντι στον νομικό κόσμο της χώρας και την κοινωνία γενικότερα και επιθυμώντας πέρα από την καλλιέργεια της Νομικής Επιστήμης…Read More »

Ευρωπαϊκός Κώδικας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Ομάδα Wittem δημοσίευσε στις 26 Απριλίου 2010 τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το εν λόγω έργο αποτελεί ένα πρότυπο νομοθεσίας που αποτελεί προϊόν ενός ερευνητικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν ειδικοί του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ. Τα μέλη της ομάδας θεωρούν…Read More »