Η νέα ενιαία ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας στο Στρασβούργο, την 24.11.2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ευρεία διακομματική πλειοψηφία, ενέκρινε επίσημα τη δέσμη των μεταρρυθμίσεων της ΕΕ στις τηλεπικοινωνίες, που είχε προτείνει η Επιτροπή το Νοέμβριο του 2007 ( IP/07/1677 ). 500 εκατομμύρια πολίτες

Χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα στο παράδειγμα βάσης δεδομένων με στοιχεία ιατρών

Με την υπ΄ αριθμ. 75/2009 απόφαση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι είναι νόμιμη η δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακής βάσης δεδομένων αναζήτησης ιατρών – μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από χρήστες Διαδικτύου, υπό τον όρο ότι προηγουμένως θα

Προστασία δεδομένων κατά την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων

http://www.brothersoft.com/verifinger-12925.html Οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών μας επιτρέπουν να επιλύουμε σύνθετα ζητήματα, ταυτόχρονα όμως θέτουν συχνά σε διακινδύνευση τα θεμελιώδη δικαιώματα και ιδίως, το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η βιομετρική τεχνολογία, η οποία αποτελεί αντικείμενο της