Μήνας: Ιούλιος 2009

Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση RFID chips

Σειρά δράσεων έχει αναλάβει η Επιτροπή της ΕΕ με σκοπό την παροχή προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση RFID chips, με πλέον πρόσφατη την Ανακοίνωση: Communication to the European Parliament, the Council, the EESC and the committee of the Regions: Internet of…Read More »

Καταχώρηση δεδομένων κίνησης στο Ην. Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ην. Βασιλείου δημοσίευσε τον Απρίλιο 2009 Έκθεση, σύμφωνα με την οποία δεν πρόκειται να δημιουργήσει κεντρική βάση δεδομένων για την αποθήκευση των δεδομένων κίνησης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/24. Αντί για αυτό τα δεδομένα θα αποθηκεύονται αποκεντρωμένα από…Read More »

Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων Έτους 2008 Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Παρουσιάσθηκε σήμερα, στις 1-7-2009 η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2008 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καταρχήν τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται. Αναφέρεται ότι το 2008, η Αρχή διεκπεραίωσε 1838 υποθέσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται προσφυγές ή καταγγελίες, ερωτήματα, γνωστοποιήσεις και αιτήσεις για…Read More »