Μήνας: Απρίλιος 2009

Το συνταγματικό δικαίωμα της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας συστημάτων πληροφορικής

Ένα νέο συνταγματικό δικαίωμα, παρόμοιο στη σύλληψη του με το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού, αναγνωρίσθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Πρόκειται για το δικαίωμα της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας συστημάτων πληροφορικής (Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischerSysteme), το…Read More »

Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας της Αρχής για τη χορήγηση πληροφοριών με τη διαδικασία του άρθρου 1445 εδ. β΄ Α.Κ.

Με την υπ’ αριθ. 2/2009 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι στην περίπτωση της άσκησης αξιώσεων διατροφής, προβλέπεται στο άρθρο 1445 ΑΚ υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων, οπότε δεν απαιτείται άδεια της Αρχής.…Read More »

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα

Μια χρήσιμη μέθοδος για το σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκουν εφαρμογή σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα (Privacy Impact Assessment – PIA). Παρόμοια, όπως και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θεωρούμε…Read More »

Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Αδειοδότησης

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), αντίστοιχος της ΑΕΠΙ, η οποία εξειδικεύεται στο τραγούδι, ανέπτυξε ένα καινοτόμο έργο, την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Αδειοδότησης, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον ΟΣΔΕΛ με την υποστήριξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Επιχειρησιακό…Read More »

Η βάση δεδομένων Caselex

Μία ενδιαφέρουσα και πρωτοπόρα υπηρεσία νομικής πληροφόρησης αποτελεί η βάση δεδομένων Caselex. Πρόκειται για μια υπηρεσία πληροφόρησης που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι η δημοσίευση αποφάσεων ανώτερων δικαστηρίων των κρατών μελών της…Read More »

Πρόσκληση σε Εκδήλωση

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE Groupe Hellénique Αγαπητοί φίλοι, Σας προσκαλούμε να παραστείτεστην επιστημονική συνάντηση που διοργανώνει η Ένωση μας την Δευτέρα 27 Απριλίου 2009 και ώρα 18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με…Read More »