Μελέτη για την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία

Για πρώτη φορά επιστήμονες του Διεθνούς Ινστιτούτου Επιστημών Η/Υ στο Μπέρκλεϊ και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ερεύνησαν το ποσοστό επιτυχίας των μηνυμάτων ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και το περιθώριο κέρδους που αφήνει η δραστηριότητα αυτή στους αποστέλλοντες τέτοια μηνύματα. Τα συμπεράσματά

Συνεδριο: International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries

Συνέδριο: International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries QQML2009 Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference Chania, Crete, Greece: 26-29 of May 2009 Qualitative and Quantitative Methods (QQM) are proved more and more popular tools for Librarians,

Η νομιμότητα της καταγραφής εικόνας και ήχου με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και με μαγνητοφώνηση και η χρήση των σχετικών αρχείων ως αποδεικτικών μέσων

Με αφορμή τα όσα διαδραματίζονται στο πλαίσιο της εξέτασης μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σκάνδαλο του Βατοπεδίου ανακύπτουν εύλογα ερωτήματα σε σχέση με τη νομιμότητα της καταγραφής συνομιλιών με κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ή με μαγνητοφώνηση. Συγκεκριμένα,

Νέο πακέτων προτάσεων της Επιτροπής για τις τηλεπικοινωνίες στην ΕΕ

Στις 7 Νοεμβρίου 2008 η Επιτροπή παρουσίασε νέα νομοθετικά κείμενα για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος στις τηλεπικοινωνίες. Με αυτά επιχειρείται συμβιβασμός μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, το Νοέμβριο του 2007, η Επιτροπή διατύπωσε προτάσεις για τη μεταρρύθμιση

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η Επιτροπή δρομολογεί διαβουλεύσεις για τους τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη θα πρωτοστατήσει στη μετάβαση στο Web 3.0

IP/08/1422Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2008 Η Ευρώπη θα μπορούσε να πρωτοστατήσει στη νέα γενεά Διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε σήμερα σε αδρές γραμμές τα κυριότερα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρώπη για να ανταποκριθεί στο επόμενο κύμα της «επανάστασης στον

Ψηφιακές βιβλιοθήκες – η περίπτωση της Europeana

Με το σχέδιο δράσης i2010 η ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, στο πλαίσιο του οποίου θα αναδειχθεί μια ανοικτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και των ΜΜΕ, θα ενισχυθεί η

Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου

Με την υπ’ αριθ. 48/2008 της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι η χορήγηση εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα σε βουλευτές, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό και η χορήγηση αυτών δεν “κωλύεται

Το δίκαιο της πληροφορικής στους καταλόγους εκδόσεων νομικών βιβλίων

Μια σταθερή θέση κατακτά το δίκαιο της πληροφορικής στους καταλόγους εκδόσεων νομικών βιβλίων. Αρκεί κανείς να επισκεφθεί την ηλεκτρονική σελίδα των εκδόσεων Σάκκουλα, www.sakkoulas.gr, όπου στο μενού “προϊόντα” μπορεί να επιλέξει κατηγορία. Μία τέτοια είναι η κατηγορία ηλεκτρονικό εμπόριο –

Το μέλλον του Διαδικτύου

Οι δυνατότητες πολυμέσων του Διαδικτύου το ανέδειξαν ως ένα από το πιο δυναμικά μέσα επικοινωνίες στο τέλος του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα. Το Διαδίκτυο είναι η νέα επανάσταση που αλλάζει οικονομικές δομές, τις συνήθειές μας, ακόμα και

“Wanted: Cyberellas for Europe”

Το μέλλον της ανάπτυξης της ΕΕ βρίσκεται στην οικονομία των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδεται εξέχουσα σημασία στην εκπαίδευση γυναικών για την απόκτηση δεξιοτήτων που θα τις επιτρέψουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό.