Μήνας: Σεπτέμβριος 2008

Συνέδριο μέσω του Διαδικτύου – Law via the Internet Conference

Στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2008 θα διεξαχθεί το 9η Διεθνές Συνέδριο “Law via the Internet” στη Φλορεντία που οργανώνεται από το Ινστιτούτο Νομικής Πληροφορικής (Institute of Legal Information Theory and Techniques of the Italian National Research Council (ITTIG-CNR)), υπό την ιδιότητά…Read More »

Διάλογος μεταξύ της Google και της επιτροπής του άρθρου 29 για ζητήματα προστασίας δεδομένων

Σε προηγούμενη ανάρτηση, σημειώσαμε τα ζητήματα προστασίας δεδομένων σε σχέση με τις μηχανές αναζήτησης. Η αντίδραση της Google στη γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 29 ήταν να ανακοινώσει συγκεκριμένες δράσεις. Ειδικότερα, η εταιρία Google απάντησε στις 8.09.2008 δηλώνοντας το ενδιαφέρον της για…Read More »

Βιβλιοπαρουσίαση: Φορολογία εισοδήματος από ηλεκτρονικό εμπόριο

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Η φορολογία εισοδήματος από ηλεκτρονικό εμπόριο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελίδες: XVI+409 Η μονογραφία της Λέκτορος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ελένης Θεοχαροπούλου ασχολείται με φορολογικά θέματα των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ειδικότερα, με ζητήματα φορολογίας εισοδήματος από ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι…Read More »

Μείωση του κόστους των γραπτών μηνυμάτων και των κινητών υπηρεσιών δεδομένων στο εξωτερικό

Press release(Από τον δικτυακό τόπο Information Society της ΕΕ) Οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να αναμένουν ότι από το επόμενο καλοκαίρι η αποστολή γραπτών μηνυμάτων από το εξωτερικό εντός της ΕΕ θα είναι πολύ φτηνότερη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη μείωση,…Read More »

Έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2007

Πρόσφατα παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2007 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Στην Έκθεσή της η Αρχή παρουσιάζει τις θεματικές των αποφάσεων που εξέδωσε κατά το 2007. Αυτές περιλαμβάνουν τηλεφωνικές οχλήσεις, ζητήματα σχετικά με την Τειρεσίας ΑΕ, δημοσιοποίηση ονομάτων των ατόμων που απηλλάγησαν…Read More »

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το in.gr, από μία κλωστή κρέμονται πλέον τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα χιλιάδων φορέων του Δημοσίου, μετά την κατάρρευση της εταιρείας Αltec η οποία έχει αναλάβει την υποστήριξή τους, μέσω του δικτύου «Σύζευξις». Το έργο αυτό καλύπτει πολλές πλευρές G2G, κυρίως όμως…Read More »

Μηχανές αναζήτησης και προστασία δεδομένων

Στις 4.4.2008 η επιτροπή του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46 εξέδωσε γνωμοδότηση (opinion) για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στις μηχανές αναζήτησης του Διαδικτύου. Οι τελευταίες έχουν καταστεί απαραίτητο βοήθημα στους χρήστες του Διαδικτύου, καθώς προσφέρουν καθοδήγηση στο πλήθος των πληροφοριών του Διαδικτύου.…Read More »

Βιβλιοπαρουσίαση: Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών

ΒιβλιοπαρουσίασηΔίκαιο προστασίας καταναλωτώνΕπιστημονική επιμέλεια: Β. Δούβλης, Ά. Μπώλος Ένα νέο έργο αναφοράς εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Σάκκουλα, το οποίο προορίζεται να καλύψει τα ζητήματα που αφορούν το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Το παρόν έργο είναι δίτομο και παρουσιάζει μια σειρά από…Read More »

Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα: Προβλήματα εφαρμογής του ν. 3348/2006

Με το ν. 3348/2006 «για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» ενσωματώθηκε η οδηγία 2003/98/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη. Στόχος της τελευταίας είναι η δημιουργία μιας αγοράς πληροφοριών που θα…Read More »