Τα RFID-Tags και η προστασία της ιδιωτικότητας

Η ανίχνευση ραδιοσυχνοτήτων είναι μια αυτόματη μέθοδος ταυτοποίησης που βασίζεται στην αποθήκευση και αυτόματη ανάκτηση δεδομένων μέσω συστημάτων αναγνώρισης με ραδιοσυχνότητες (RFID tag) ή ανεπαφικών πλινθίων (RFID chips) ή πομποδεκτών. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που τοποθετείται

Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας Ελληνικής Κυβέρνησης και Microsoft

Με το ν. 3640/2008 (βλ. το κείμενο του νόμου) κυρώθηκε η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρίας Microsoft. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, η συμφωνία αυτή πρόκειται να αποφέρει οικονομικά οφέλη για τη χώρα

Νέα καταδίκη της Microsoft από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση ανταγωνισμού

Η Επιτροπή επέβαλλε πρόστιμο 899 εκ. ευρώ σε βάρος της εταιρίας Microsoft λόγω μη συμμόρφωσης με προηγούμενη απόφασή της, από τον Μάρτιο του 2004 (βλ. IP/04/382). Με την απόφασή της, ειδικότερα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η παραπάνω εταιρία έθετε υπερβολικές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ DVD

Ευρεία δημοσιότητα έχει λάβει η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των προσώπων που διακινούσαν ή εμπλέκονταν στη διακίνηση του DVD με απόσπασμα από οπτικοακουστικό υλικό, στην υπόθεση που έχει γνωστή ως “υπόθεση Ζαχόπουλου”. Από όσα διαρρέουν στον Τύπο, διαφαίνεται ότι ο

ELECTRONIC SIGNATURES

I. Introduction A modern regulatory framework regarding electronic communication and transactions is considered essential to establishing legal certainty in the field of e-commerce. Τhe nature of the Internet as an open network raises concerns about the confidentiality and security of

ΚΙΝΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι κινητές επικοινωνίες αποκτούν ολοένα και αυξανόμενη σημασία στη σύγχρονη κοινωνία των πληροφοριών, καθώς με την εκρηκτική διάδοση των συσκευών κινητής επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα, φορητοί και υπολογιστές χειρός με δυνατότητες ασύρματης επικοινωνίας) και την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας και υπηρεσιών τρίτης